Welcome to EU NEIGHBOURS News

'EU NEIGHBOURS News' aggregates articles about the European Union and its Eastern Partners from selected media in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

You can search articles by country, date and topic using the search tool below.
Content is presented in the original language. You can automatically translate the articles in the language of your choice by using the Google translate function on the top right of this page.

European Parliament's resolution on Belarus slammed as politicized

Political Dialogue

Belarus, Published on: 18 September 2020

The Presidium of the Council of the Republic, the upper chamber of the Belarusian parliament, has discussed the European Parliament's resolution on Belarus as of 17 September and adopted a corresponding statement.


Spitalul raional Comrat a primit o donaţie de echipament medical din partea României

Health

Moldova, Published on: 18 September 2020

Potrivit directorului spitalului raional Comrat, Nina Railean, echipamentul donat va fi de mare folos în tratarea persoanelor cu forme grave de COVID-19.  
„Aceaste consumabile sunt necesare în tratarea paceinţilor care se află în secţia de reanimare în stare gravă. Acest echipament este destul de costisitor, este foarte necesar şi ne va ajuta să ne facem munca”, a menţionat Nina Railean.

Başcanul autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a ţinut să mulţumească autorităţilor române pentru...


German economy minister says Europe should not abandon globalization

Civil Society & Local Authorities

Armenia, Published on: 18 September 2020


«Не впускают даже с пачкой кофе». Что происходит на границе с Польшей?

Mobility and migration

Belarus, Published on: 18 September 2020

Читатели сообщают, что на погранпереходе «Варшавский мост» людей не пускают с товаром, разворачивают даже с пачкой кофе. «Никаких нормативных документов не предоставляют. Говорят, в Беларуси введен бестоварный въезд», — рассказывают люди. Таможенный комитет Беларуси прокомментировал эту информацию.

В дежурной службе Брестской таможни сказали, что подразделение работает в прежнем режиме, никаких документов на бестоварный въезд у них нет. Посоветовали звонить в Таможенный комитет в...


The EU expects Russia to end the pressure on the Crimean Tatar community

Political Dialogue

Armenia, Published on: 18 September 2020

On 16 September 2020, the Southern District Military Court in Rostov-on-Don sentenced seven individuals arrested in the Crimean peninsula on 7 July 2020, including Server Mustafayev, a Crimean Tatar activist and a coordinator of Crimean Solidarity, to prison terms for their alleged political affiliation. Their terms range from 13 to 19 years.

The European Union does not recognise the enforcement of Russian legislation in Crimea and the city of Sevastopol as it is illegal under...


UE, OMS și OHCHR vor contribui la combaterea stigmei asociate cu COVID-19 în Republica Moldova

Justice Freedom & Security

Moldova, Published on: 18 September 2020

COVID-19, necunoscut și necercetat până în 2019, a provocat apariția și răspândirea unui șir de mituri și teorii care fiind nedemonstrate, determină și apariția fricilor, stigmei și discriminării oamenilor care se asociază într-un fel sau altul cu COVID-19. Pentru a preveni și combate fenomenul stigmatizării oamenilor asociați cu COVID-19, Uniunea Europeană, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Ministerul Sănătății, Mun...


Vor contribui la combaterea stigmei asociate cu COVID-19 în Republica Moldova

Justice Freedom & Security

Moldova, Published on: 18 September 2020

COVID-19, necunoscut și necercetat până în 2019, a provocat apariția și răspândirea unui șir de mituri și teorii care fiind nedemonstrate, determină apariția fricilor, stigmei și discriminării oamenilor care se asociază într-un fel sau altul cu COVID-19. Pentru a preveni și combate fenomenul stigmatizării oamenilor asociați cu COVID-19, Uniunea Europeană, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Ministerul Sănătății, Muncii...


Vor contribui la combaterea stigmei asociate cu COVID-19 în Republica Moldova

Justice Freedom & Security

Moldova, Published on: 18 September 2020

COVID-19, necunoscut și necercetat până în 2019, a provocat apariția și răspândirea unui șir de mituri și teorii care fiind nedemonstrate, determină apariția fricilor, stigmei și discriminării oamenilor care se asociază într-un fel sau altul cu COVID-19. Pentru a preveni și combate fenomenul stigmatizării oamenilor asociați cu COVID-19, Uniunea Europeană, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Ministerul Sănătății, Muncii...


Депутат Савиных обвинил депутатов Европарламента в политиканстве

Political Dialogue

Belarus, Published on: 18 September 2020

Резолюция Европарламента по Беларуси «является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», заявил журналистам 18 сентября в Минске председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

«Печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству. Мы рассматриваем эту тенденцию...


Глава МИД Литвы о поведении Лукашенко: это реакция на ситуацию неадекватного человека

Political Dialogue

Belarus, Published on: 18 September 2020

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что заявления президента Беларуси о закрытии границ и укрепление их контроля – это неадекватная реакция.


ЄС радить Україні якнайшвидше привести закон про НАБУ у відповідність до Конституції

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 18 September 2020

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç çàêëèêຠÂåðõîâíó Ðàäó ïðèâåñòè çàêîí ïðî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Êîíñòèòóö³¿ òà íàãàäóº, ùî íåçàëåæí³ñòü áþðî – óìîâà áåçâ³çó òà ìàêðîô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Ïðî öå âèäàííþ DW çàÿâèâ ðå÷íèê ªÑ ³ç çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Ïåòåð Ñòàíî.

«Ìè õîò³ëè áè íàãîëîñèòè íà âàæëèâîñò³ ÿñíîãî þðèäè÷íîãî ñòàòóñó ÍÀÁÓ òà îäíî÷àñíîãî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ éîãî íåçàëåæíîñò³ òà åôåêòèâíî¿ ðîáîòè, – çàçíà÷èâ Ñòàíî. – Íåçàëåæí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü...


У Європарламенті заявили, що Україна ставить під загрозу безвіз з ЄС

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 18 September 2020

Уряд ставить під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом і подальшу фіндопомогу через ситуацію навколо призначення нового керівника САП.


Линкявичюс жестко прошелся по Лукашенко

Political Dialogue

Belarus, Published on: 18 September 2020

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс жестко отреагировал на слова Александра Лукашенко о закрытии границы.

Как отметил министр, это неадекватная реакция: «Такие заявления уже были и до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, потом последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще».

Он предупредил, пишет...


В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 17 September 2020

На Донбассе боевики продолжают попытки спровоцировать украинских военных, но у них ничего не получается. Однако эти провокации не остаются незамеченными. В Европейском Союзе осудили действия российских оккупантов.

Об этом сообщает https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3101890-es-zasudzue-provokacii-okupa..." target="...


Лукашенко назвал польских, литовских и украинских политиков безумными

Political Dialogue

Belarus, Published on: 17 September 2020

Александр Лукашенко призвал народы ряда соседних стран остановить своих политиков, которые выступают против его режима.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», приводит его слова «Пул первого».

По мнению Лукашенко народы Литвы, Польши и Украины должны обратиться к своим элитам: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!»


European Parliament condemns Turkey's actions in Exclusive Economic Zone of Greece and Cyprus

Political Dialogue

Armenia, Published on: 17 September 2020


EU TUMO Engineering and Applied Sciences Complex to be built in Yerevan, to feature 4 components

Education, Training & Research, Information Society, Youth

Armenia, Published on: 17 September 2020


КС: резолюция Европарламента — очень серьезная поддержка находящихся в заключении членов президиума

Political Dialogue

Belarus, Published on: 17 September 2020

Координационный совет по урегулированию политического кризиса выразил благодарность Европарламенту за сегодняшнюю резолюцию по Беларуси.

«Мы благодарим коллег из Европейского парламента за поддержку Координационного совета как площадки, которая объединяет и которую поддерживает большинство белорусского народа, а также за поддержку основных положений, в рамках которых действует КС: освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и расследование уголовных дел, а также проведение...


Европарламент не признал Лукашенко президентом

Political Dialogue

Moldova, Published on: 17 September 2020

Европарламент не признал Лукашенко президентом и осудил вмешательство России в дела Беларуси. Об этом говорится в резолюции, принятой депутатами 17 сентября, передает BBC. За принятие резолюции о ситуации в Беларуси проголосовали 574 евродепутата, 37 высказались против, 82 воздержались. В документе сказано, что Европарламент не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента и считает, что выборы […]

The post https://...


Від прозорості обрання очільника САП залежить подальша підтримка України, – ЄС і США

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 17 September 2020

Сполучені Штати Америки взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП. Про це мовиться у заяві посольства США, опублікованій у твіттері.

Важливо Можемо втратити транш МВФ: у Європарламенті жорстко відреагували на скандал у САП

У посольстві наголосили, що комісія для вибору очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинна розпочати прозорий процес.

В основі процесу – доброчесність та заслуги кандидатів. Від...